Logowanie

Polityka prywatności

RoadToGobal.pl szanuje Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez RoadToGlobal?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez RoadToGlobal.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez RoadToGlobal, takich jak poczta e-mail, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami, a także do oferowania naszych usług na najwyższym poziomie.

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do RoadToGlobal.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) przechodzi szyfrowanie.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez RoadToGlobal.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Prawo wyboru

RoadToGlobal.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do RoadToGlobal.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil wysyłając odpowiednią prośbę formularzem kontaktowym.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty RoadToGlobal.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

RoadToGlobal.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie przez zakładkę kontakt.